पूर्ण खोप सुनिस्चितता तथा दिगोपन कार्यक्रम

लिसंखु पाखर गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिस्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ | मिति २०७५ साल असार ३२ गते आयोजित पूर्ण खोप सुनिस्चितता तथा दिगोपन कार्यक्रमको केहि झलकहरू

आर्थिक वर्ष: