FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bid (LPRM/NCB/TB/078/79-01)

दस्तावेज: 

लिलाम बिक्री सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Procurement of medicine, IFB No: LPRM/SQ/077/78-06)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि सूचना संशोधित

सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१७

दस्तावेज: 

सच्याइएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for the supply and delivery of medicine LPRM/SQ/077/78-06

दस्तावेज: 

डांडापाखर आधारभूत अस्पतालको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages