FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विज्ञप्ति

दस्तावेज: 

तरकारीवाली विकाश कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव/आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना

लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तरकारीवाली विकाश कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

७५% अनुदानमा मिनीटिलर, मल्टिक्रप थ्रेसर र प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव/आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना

लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ७५% अनुदानमा मिनीटिलर, मल्टिक्रप थ्रेसर र प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव/आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages