FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

राजु लामा

अध्यक्ष

raju.lama9851@icloud.com 9851108836

मिठु देवी लामा

उपाध्यक्ष

lamamithu69@gmail.com 9861478152

पासाङ लाल तामाङ

१ नं. वडा अध्यक्ष

९८६१४७८१५२

विजय योञ्जन

२ नं. वडा अध्यक्ष

९८५१०८०६३४

मान बहादुर तामाङ

३ नं. वडा अध्यक्ष

९८६९३१८४८७

भक्त लाल शाक्य

४ नं वडा अध्यक्ष

९८५११२५६३१

तिलक बहादुर श्रेष्ट

५ नं वडा अध्यक्ष

९८६५११९२५१

दान बहादुर तामाङ

६ नं वडा अध्यक्ष

९८६९१२३३९९