FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
आ.व. २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना PDF icon Sampatti Bibaran form.pdf 07/18/2024 - 15:18
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको महिला समुह दर्ता तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०८१ PDF icon Mahila Samuha Darta Karyabidhi pramanikaran.pdf 07/18/2024 - 12:08
आ.व. २०८१/८२ को लागी विज्ञापन तथा सूचनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी सूचना । 07/18/2024 - 11:04
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८१ PDF icon Aarthik Ain 2081.docx_.pdf 07/17/2024 - 13:00
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा 07/15/2024 - 15:28
कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम श्रावण १ देखि ७ सम्म भर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon स्थानिर सेवाको कासमु फारम .pdf 07/09/2024 - 15:18
आ.व. २०८०/८१ को बैशाख देखि असार मसान्तसम्मको स्वतःप्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon IMG_0008.pdf 07/08/2024 - 16:02
खाता बन्द तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तिय प्रगती सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना । PDF icon IMG_0007.pdf 07/08/2024 - 15:16
लिसंखु पाखर गााउँपालिकाको मध्यमकालिन खर्च संरचना कार्यविधि, २०८१ PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना.pdf 06/27/2024 - 15:18
आ.व. २०८१/८२ को लागि १६ औं गाउँ सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम PDF icon आ.ब. २०८१।८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf 06/24/2024 - 10:25

Pages