FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तर्जुमा समितिको बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धी सूचना।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी Biometric Verification सम्बन्धमा ।

शिक्षक,प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी पदपूर्तीका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।

सूचना अधिकारी तोक्ने सम्बन्धमा ।

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रशिक्षक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

शिक्षक तथा विद्यालय सहयोगी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्रान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages