FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वन पैदावार तथा खानीजन्य वस्तु निकासी सम्बन्धी सूचना ।

लोक गीत प्रतियोगिता कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

पदस्थापनका लागी विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रशिक्षक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

सब-ईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

कृषि स्नातक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि इच्छुक बेरोजगारहरुबाट निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !!!

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ।

सब-ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

सीप विकास तालिमको लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages