FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिने आवेदनकर्ताहरुलाई अन्तरक्रिया हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

तथ्यांक संकलनकर्ता आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

माटो परिक्षणका लागि माटो नमुना संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

व्यवसायिक सीप विकास तालिमको लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

गाउँपालिका गान निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

खेलाडी सम्मानको लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रशिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Pages