FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना।

सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुको सूची अद्यावधिक/ नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

किवि खेती विस्तार कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।

प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक तथा प्रशिक्षण पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

खेलकुद प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages