FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँपालिका गान निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९/०८० मा स्थापना भएको आलु बाली विकास कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना।

आ.व. ०८०/०८१ को प्रथम चौमासिक समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई एवं बुलन्द बहस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना।

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

फलफुल, तरकारी तथा च्याउ खेती सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना।

पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०८०/८१ को श्रावण देखि असोज सम्मको स्वतःप्रकाशन

दस्तावेज: 

अमिन तथा ना.प्रा.स.(कृषि) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ना.प्रा.स(कृषि) र अमिनको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

गाउँपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages