FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अ.हे.व. र अ.न.मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

हेल्थ असिष्टेन्ट र ल्याब असिष्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

लेखा परिक्षणको लागि आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

व्यवसाय दर्ता/न‍वीकरण र इजाजत गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

एकीकृत घुम्ती सेवा सम्बन्धी शिविरमा सहभागीता हुने सम्बन्धी सूचना।

Pages