FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

Upgrading works of Ninjel-Danse Road(Ninjel Section Package-II) LPRM-04

१८ किलो खानेपानी स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

ककलिङ लकुई सडक स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

ठेक्का नं ५ र ६ को वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

Invitation for electronic Bid for Construction and Upgrading of 18 kilo Gravity Water Supply Scheme

निगाले नारगाउँ खानेपानी ठेक्का स्वीकृतको आशयको सूचना

ककलिङ लकुई सडक स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना( प्रकाशित मिति २०८०/०५/२० गते)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

Pages