FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (LPRM/NCB/MT/078/79-06) प्रकाशित मिति २०७८/०६/११

दस्तावेज: 

9HP petrol minitiller specifications

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०६/०१

दस्तावेज: 

वडा भित्रका मुख्य सडक सरसफाई गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०५/२९

क्याटलग सपिंग विधिवाट सवारी साधन खरिदका लागि सूचिकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation of Medicine

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for construction of Tanam Byarsha Gaurikhola Road - 01 and construction of canal and canal structures of Chyauji Besi Irrigation Project - 02

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for construction of MS steel frame building for office of rural municipal executive, Lisankhu Pakhar RM 04u

दस्तावेज: 

Invitation for bid for construction of ward 5 office building

Pages