FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Construction of Dadapakhar Primary Hospital Building को बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

झो.पु.को स्टिल पार्ट्स खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Upgrading works of Kakaling-Pedku road and Construction of Chyauji besi canal को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

च्याउजी बेंसी सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण तथा ककलिङ पेट्कु सडक स्तारोन्नती को बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

घट्टे खोला (दोभान, वाफल) झोलुंगे पुलको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०७/०३ Bituminous Premix Carpeting Kakaling Petku 6 no Ward Office

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Supply and Delivery of Galvanized Machine Made Gabion Box)

दस्तावेज: 

ककलीङ पेट्कु ६ नं वडा कार्यालय कालोपत्रेको बोलपत्र सम्बन्धि जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

च्याउची बेसी सिचाई - २ (LPRM/NCB/Irri/077/78-01) को सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for Gabion Box LPRM/SQ/077/78-01

दस्तावेज: 

Pages