FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०२/२९

दस्तावेज: 

श्री गोङसेकुण्ड निर्माण सेवा, ठुलोपाखर

दस्तावेज: 

सिक्रे अत्तरपुर खानेपानी आयोजनाको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७६/१२/११

दस्तावेज: 

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी जरूरी सूचना

बोलपत्र सम्बन्धि जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धि १५ दिने सूचना

दस्तावेज: 

पेंगाल खोला देखि लकुई सडक खण्ड स्तारोनत्तिको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

च्याउची बेंसी सिचाईको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बुलबुले देखि ठुलो धादिङ्ग वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नतिको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages