१ नं वडा कार्यालय, ठूलो धादिङ

Population: 
2115
Ward Contact Number: 
9851207828