सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिक्रे अत्तरपुर खानेपानी आयोजनाको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/26/2020 - 17:59 PDF icon LPRM_NCB_06.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७६/१२/११

७६/७७ 03/24/2020 - 15:15 PDF icon IMG_20200324_0001.pdf

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी जरूरी सूचना

७६/७७ 03/09/2020 - 09:44

बोलपत्र सम्बन्धि जरुरी सूचना

७६/७७ 03/06/2020 - 16:20 PDF icon bolpatra downtime.pdf

औषधि खरिद सम्बन्धि १५ दिने सूचना

७६/७७ 02/19/2020 - 12:55 PDF icon IMG_20200219_0002.pdf

पेंगाल खोला देखि लकुई सडक खण्ड स्तारोनत्तिको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/19/2020 - 12:50 PDF icon kakaling laqui chiple bid.pdf

च्याउची बेंसी सिचाईको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 12:26 PDF icon IMG_20200210_0001.pdf

बुलबुले देखि ठुलो धादिङ्ग वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नतिको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/07/2020 - 12:57 PDF icon IMG_20200207_0003.pdf

श्री Uttam Nirman Sewa & Trading Ltd., सम्झौता गर्न आउने बारे

७६/७७ 02/07/2020 - 11:52 PDF icon uttam nirman sewa.pdf

क्यान्टिन, मिटिंग हल, वाल बाउनड्री र पार्किंग लट निर्माण सम्बन्धि सूचना (LPRM/NCB/WORKS/076/77-001) ) को Hard Copy पेश गर्ने बोलपत्रदाताको विवरण

७६/७७ 12/20/2019 - 13:45 PDF icon Canteen suchana bolpatradata.pdf

Pages