सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/075/76-020

यस गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २१ किलो - लिसंखुको ओमडाँडा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको ठेक्का सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाले इच्छुक फर्महरुले फर्म दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित संलग्न सुचनाको सर्तको अधिनमा रही गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिए

दस्तावेज: 

Pages