FAQs Complain Problems

८०/८१

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा

कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम श्रावण १ देखि ७ सम्म भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०८०/८१ को बैशाख देखि असार मसान्तसम्मको स्वतःप्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

खाता बन्द तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तिय प्रगती सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बजेट तर्जुमा समितिको बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धी सूचना।

गाउँ सभाको १६ औं अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी Biometric Verification सम्बन्धमा ।

शिक्षक,प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी पदपूर्तीका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages