FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Electronic Bid (LPRM/NCB/TB/078/79-01)

७८/७९ 07/22/2021 - 11:02 PDF icon IMG_20210722_0001.pdf

लिलाम बिक्री सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

७७/७८ 05/30/2021 - 10:05

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/24/2021 - 17:08

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Procurement of medicine, IFB No: LPRM/SQ/077/78-06)

७७/७८ 05/19/2021 - 13:28 PDF icon IMG_20210519_0002.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि सूचना संशोधित

७७/७८ 05/07/2021 - 12:13

सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/06/2021 - 15:51

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१७

७७/७८ 04/30/2021 - 11:05 PDF icon IMG_20210430_0001.pdf

सच्याइएको सम्बन्धमा

७७/७८ 04/23/2021 - 15:03 PDF icon IMG_20210423_0003.pdf

Invitation for Sealed Quotation for the supply and delivery of medicine LPRM/SQ/077/78-06

७७/७८ 04/22/2021 - 11:13 PDF icon IMG_20210422_0001.pdf

डांडापाखर आधारभूत अस्पतालको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/21/2021 - 16:59 PDF icon IMG_20210421_0003.pdf

Pages