FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि सूचना संशोधित

७७/७८ 05/07/2021 - 12:13

सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/06/2021 - 15:51

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१७

७७/७८ 04/30/2021 - 11:05 PDF icon IMG_20210430_0001.pdf

सच्याइएको सम्बन्धमा

७७/७८ 04/23/2021 - 15:03 PDF icon IMG_20210423_0003.pdf

Invitation for Sealed Quotation for the supply and delivery of medicine LPRM/SQ/077/78-06

७७/७८ 04/22/2021 - 11:13 PDF icon IMG_20210422_0001.pdf

डांडापाखर आधारभूत अस्पतालको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/21/2021 - 16:59 PDF icon IMG_20210421_0003.pdf

Construction of Dadapakhar Primary Hospital Building को बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/04/2021 - 12:00 PDF icon IMG_20210305_0001.pdf

झो.पु.को स्टिल पार्ट्स खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 02/10/2021 - 11:44 PDF icon IMG_20210210_0003.pdf

Upgrading works of Kakaling-Pedku road and Construction of Chyauji besi canal को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 11:12 PDF icon IMG_20210125_0001.pdf

च्याउजी बेंसी सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण तथा ककलिङ पेट्कु सडक स्तारोन्नती को बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 12/18/2020 - 10:55 PDF icon IMG_20201218_0001.pdf

Pages