FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-003

७६/७७ 11/17/2019 - 11:04 PDF icon IMG_20191115_0001.pdf

Compoud of Office Building को लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/SQ/076/77-003

७६/७७ 10/24/2019 - 12:01 PDF icon IMG_20191024_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-002

७६/७७ 10/17/2019 - 12:39 PDF icon IMG_20191017_0001.pdf

Machine Made Gabion Box का लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि पुन: सुचना LPM/SQ/076/77-002

७६/७७ 10/03/2019 - 13:02 PDF icon IMG_20191003_0001.pdf

Machine Made Gabion Box का लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/SQ/076/77-002

७६/७७ 09/18/2019 - 11:21 PDF icon sealed quotation machine made gabion box.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-001

७६/७७ 09/12/2019 - 12:38 PDF icon back hoe loader silbandi swikrit.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा LPRM/SQ/076/77-001

७६/७७ 08/23/2019 - 11:18 PDF icon back hoe loader suchana.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/075/76-020

७५/७६ 05/20/2019 - 11:08 PDF icon IMG_20190520_0003.pdf

स्टिल पोलको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (LPM/075/76-018)

७५/७६ 04/24/2019 - 11:06 PDF icon IMG_20190424_0002.pdf

स्टिल पोलको पुन: सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (LPM/075/76-017)

७५/७६ 04/24/2019 - 11:03 PDF icon IMG_20190424_0001.pdf

Pages