FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

श्री Uttam Nirman Sewa & Trading Ltd., सम्झौता गर्न आउने बारे

७६/७७ 02/07/2020 - 11:52 PDF icon uttam nirman sewa.pdf

क्यान्टिन, मिटिंग हल, वाल बाउनड्री र पार्किंग लट निर्माण सम्बन्धि सूचना (LPRM/NCB/WORKS/076/77-001) ) को Hard Copy पेश गर्ने बोलपत्रदाताको विवरण

७६/७७ 12/20/2019 - 13:45 PDF icon Canteen suchana bolpatradata.pdf

Construction of Canteen, Meeting Hall, Boundary Wall & Parking Lot of Office Building को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/20/2019 - 12:22 PDF icon IMG_20191120_0002.pdf

Trail Bridge Program अन्तर्गत बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना LPRM/NCB/TB/2076/77-002

७६/७७ 11/20/2019 - 12:19 PDF icon IMG_20191120_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-003

७६/७७ 11/17/2019 - 11:04 PDF icon IMG_20191115_0001.pdf

Compoud of Office Building को लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/SQ/076/77-003

७६/७७ 10/24/2019 - 12:01 PDF icon IMG_20191024_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-002

७६/७७ 10/17/2019 - 12:39 PDF icon IMG_20191017_0001.pdf

Machine Made Gabion Box का लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि पुन: सुचना LPM/SQ/076/77-002

७६/७७ 10/03/2019 - 13:02 PDF icon IMG_20191003_0001.pdf

Machine Made Gabion Box का लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/SQ/076/77-002

७६/७७ 09/18/2019 - 11:21 PDF icon sealed quotation machine made gabion box.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-001

७६/७७ 09/12/2019 - 12:38 PDF icon back hoe loader silbandi swikrit.pdf

Pages