FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा LPRM/SQ/076/77-001

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/075/76-020

यस गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २१ किलो - लिसंखुको ओमडाँडा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको ठेक्का सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाले इच्छुक फर्महरुले फर्म दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित संलग्न सुचनाको सर्तको अधिनमा रही गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिए

दस्तावेज: 

स्टिल पोलको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (LPM/075/76-018)

दस्तावेज: 

स्टिल पोलको पुन: सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (LPM/075/76-017)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

दस्तावेज: 

स्टिल पोलको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

मोटरसाइकलको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

बोलपत्रको सूचना संशाेधन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

हलुका सवारी तथा मोटरसाइकल खरिदको लागि अनलाइन बोलपत्र आह्वान

सौर्य सडक बत्तिको लागि अनलाइन बोलपत्र आह्वान

Pages